News Nation Logo

Desh Ki Bahas :Rahul Gandhi has only 52 per cent presence in Lok Sabha

Sanju Verma said in show that Rahul Gandhi has only 52 per cent presence in Lok Sabha

Updated : 28 December 2020, 10:34 PM

Videos