News Nation Logo

I will say Bharat ki Jai, but not Bharat Mata ki Jai: Maulana Syed

When Bharat Mata Ki Jai was spoken, Maulana Syed-ul Qadri said that he would say Bharat Ki Jai, Hindustan Ki Jai, Hindustan Zindabad but he would not say Bharat Mata Ki Jai.

Updated : 07 May 2020, 10:46 PM

Videos